Akce

Počítačová bezpečnost inteligentních budov a domácností

Termín: 14. 12. 2022
Odkaz: Odkaz na web
Pořádá studijní program Inteligentní budovy (FEL+FSv+FS ČVUT) Moderuje Pavel Ripka, FEL ČVUT, garant programu IB Panelisté: Michal Salát, Avast Martin Chlupáč, head of R&D Energocentrum Martin Samek, vedoucí SVTI FEL ČVUT stream na https://www.youtube.com/watch?v=4vEBvuuJWo4&list=PLQL6z4JeTTQnv27IWAY6NLafP6xiflmHe&index=4 MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzczYjA1NDQtNGRkZi00MTI2LTg2ZWEtZjJlODdhNmY0MzQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%229fbf1662-cf3b-4911-a821-ca3a73fb4365%22%7d

14.12.2022

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk