Akce

Profesorská přednáška (doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D.)

Termín: 11. 1. 2023
Kategorie: Pro studenty a studentky
Věda a výzkum
Odkaz: Odkaz na web

Zveme vás na přednášku Problematika pájených spojů pro elektroniku doc. Ing. Karla Duška, Ph.D., která se uskuteční 11. ledna 2023 na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze – Dejvicích v rámci řízení ke jmenování profesorem.

Docent Karel Dušek se věnuje výzkumu pájení v elektronice, technologie pájení, materiálů a diagnostických metod. Je také vedoucím katedry elektrotechnologie na Fakultě elektrotechnické ČVUT. „Profesorská přednáška pojednává o technologii pájení a vodivém spojování se zaměřením na chyby a jejich diagnostiku, které se mohou v průběhu pájení nebo v průběhu života elektrotechnických zařízení vyskytnout,“ uvedl docent Dušek. Podotkl, že během přednášky představí nové poznatky v této oblasti základního výzkumu a poukáže také na jejich možné budoucí využití v praxi. „Rovněž budou prezentovány četné reálné problémy z průmyslové sféry, které byly řešeny na katedře elektrotechnologie pro průmyslové partnery, včetně způsobů nalezení příčin,“ uzavřel vědec. doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D. Problematika pájených spojů pro elektroniku středa 11. ledna 2023 od 13:00 posluchárna T2:D3 – 209 (2. patro) Technická 2, Praha 6 Stream https://www.youtube.com/watch?v=28YFufv_FXA&list=PLQL6z4JeTTQlCmnn476bHdbeUatwKg7db&index=1 Abstrakt https://fel.cvut.cz/dokumenty/ke-stazeni/vr/20230111-vr-dusek.docx

11.01.2023

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk