Akce

Doktorandské dny - Vědecké publikování

Termín: 23. 3. 2023
Odkaz: Odkaz na web
Zveme vás na další přednáškový blok z cyklu Doktorandské dny, které pořádá Ústřední knihovna ČVUT.

Tento blok je v režii redakce našeho univerzitního recenzovaného časopisu Acta Polytechnica. Její pracovníci vás provedou procesem tvorby odborného článku: jak jej napsat, co zde uvádět, jaká by měla být jeho struktura, jak je to s odbornou angličtinou aj. Poví vám, jak probíhá recenzní řízení, jak se hodnotí kvalita vědeckého textu. Bude se (opět) řešit otázka publikační etiky a autorského práva. Seznámí vás s publikačními standardy a systémy pro vědecké publikování (OJS).

Registrace a předběžný program je k dispozici níže.

23.03.2023, 09.00 - 16.00, online (Teams)

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk