Akce

Profesorská přednáška (doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.)

Termín: 12. 4. 2023
Odkaz: Odkaz na web
Profesorská přednáška před vědeckou radou fakulty na téma: Dynamická alokace prostředků v mobilních sítích (Dynamic resource management in mobile networks)

12.04.2023, 13.00 - 14.00, T2:D3-209, prezenční formou

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk