Akce

28. mezinárodní studentská vědecká konference Poster 2024

Termín: 23. 5. 2024
Odkaz: Odkaz na web
Další ročník mezinárodní studentské vědecké konference Poster umožní studentům doktorských a magisterských programů představit výsledky své tvůrčí práce.

23.05.2024, 08.00 - 18.00, Posluchárna T2:D3 - 209, FEL ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6, online: www.cvur.cz/poster

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk