Akce

O čem bude můj příští projekt?

Termín: 23. 2. 2024
Odkaz: Odkaz na web
Účelem semináře je prodiskutovat nápady na návrhy projektů, pro které byste chtěli jako hlavní řešitelé získat financování. Pokud plánujete v (blízké) budoucnosti předložit návrh grantu, tento workshop vám poskytne tipy, jak komunikovat a zdůraznit silné stránky Vašich nápadů potenciálním poskytovatelům finančních prostředků. Cílovou skupinou workshopu jsou začínající výzkumní pracovníci/nice (zejména studentky/ti doktorského studia a post doktorandky/ti) a juniorní a seniorní akademičtí pracovníci/ce.

K workshopu můžete přispět prezentací svých nápadů nebo poskytnutím zpětné vazby přednášejícím. Pokud se rozhodnete na workshopu prezentovat, připravte si prosím stručnou prezentaci (5 až 10 minut), ve které představíte:

* Vaši hlavní myšlenku a soutěž, na kterou byste se chtěli zaměřit,
* Proč považujete téma za zajímavé,
* Klíčové členy Vašeho týmu a plánované (mezinárodní) spolupracovníky,
* Proč si Vy jako hlavní řešitel zasloužíte být financován.

Pokud se rozhodnete neprezentovat své nápady, budete moci poskytnout zpětnou vazbu k ostatním návrhům a klást otázky, které pomohou přednášejícím konkretizovat jejich nápady a komunikovat hlavní myšlenky jejich návrhů.

Setkání bude probíhat v angličtině (pokud budou účastníci/ce, kteří nemluví česky) nebo, pokud nebudou přítomni zahraniční kolegové/yně, v češtině.

23.02.2024, 10.00 - 12.00, Room B-168, Thákurova 7, 166 29 Prague 6

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk