Akce

RNDr. V. Wagner: Hmota v nitru supernov a neutronových hvězd [Fyz. čtvrtek]

Termín: 11. 4. 2024
Odkaz: Odkaz na web
Znalost vlastností jaderné hmoty, která se vyskytuje v různých fázích, je klíčová pro pochopení chování supernov a neutronových hvězd. Lze ji studovat výzkumem těchto konečných stádií hvězd ve vesmíru i v laboratoři pomocí srážek velmi těžkých jader urychlených na rychlosti blízké rychlosti světla. Jak v jádře, tak i v neutronových hvězdách, jde o jadernou hmotu ve stavu fermionového degenerovaného plynu. Degenerovaný fermionový plyn a stavová rovnice jaderné hmoty určuje stabilitu neutronové hvězdy a jaká je limitní hmotnost, při které kolabuje v černou díru. Tato je limita označená jako TOV podle jmen fyziků, kteří ji první studovali. Mezi nimi byl i Robert Oppenheimer a tato limita a jeho článek o kolapsu neutronových hvězd do černé díry je zobrazen v excelentním filmu Christophera Nolana Oppenheimer. Právě supernovy nebo splynutí neutronových hvězd jsou také zdrojem těžkých prvků, jako je zlato, olovo nebo uran a thorium. Je tak nutné znát astrofyzikální reakce, které ve hvězdách probíhají. A právě o výzkumu v těchto oblastech si budeme povídat.

11.04.2024, 16.15 - 17.45, T2:D3-209, FEL ČVUT, Technická 2, P-6

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk