Mediatéka

ETC22 Embedded Technology Club

ETC 22 (Embedded Technology Club 22) je kurz a klub organizovaný ČVUT FEL za materiální podpory firmy BTL Medical Technologies pro zájemce z řad středoškoláků (především z gymnázií) , kteří mají zájem se seznámit s elektronikou a mikrokontroléry (embedded controllers). Kurz je vhodný i pro naprosté začátečníky z řad studentek a studentů gymnázií, kteří mají zájem učit se nové věci. Více informací na: https://embedded.fel.cvut.cz/kurzy/etc22

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk