Novinky

Doc. Sobotíková je novou proděkankou pro bakalářské studium

Fakulta elektrotechnická ČVUT vstupuje do akademického roku 2021/22 s pozměněným vedením. Doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc. se stává novou proděkankou pro bakalářské studium a nahradí v této pozici doc. Ing. Ivana Jelínka, CSc.

Paní proděkanka Sobotíková začínala na FEL ČVUT v roce 1994 na katedře matematiky jako odborná asistentka, od roku 2011 je docentkou. Je obeznámena s chodem fakulty ze svého působení v radách programů EK a BIO a disciplinární komisi fakulty, kde od roku 2012 zastávala různé funkce, včetně její předsedkyně.

V posledních letech doc. Veronika Sobotíková přednáší Matematickou analýzu 1 a zapojuje se do výuky několika povinných i nepovinných předmětů různých bakalářských studijních programů.


foto: BcA. Petr Neugebauer, SVTI FEL ČVUT

„Přeji nové paní proděkance doc. Sobotíkové co nejlepší start a hodně úspěchů v její práci. Odcházejícímu proděkanu doc. Ivanu Jelínkovi si pak dovoluji poděkovat jménem celé akademické obce FEL ČVUT za dlouhodobé úspěšné působení a oddanost naší fakultě a jsem rád, že nám zůstává věrný a chce i nadále předávat své bohaté znalosti a zkušenosti,“ uvedl ke změnám ve vedení fakulty její děkan prof. Petr Páta.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk