Novinky

Projděte se výstavou o historii výpočetní techniky v Národním technickém muzeu

Krabice s dvěma tisíci děrných štítků měla kapacitu 240 kB, současná flashka běžně 16 GB. Tento fakt ilustruje závratně rychlý rozvoj informačních technologií, který není srovnatelný s žádným jiným oborem techniky. Výstava Česká stopa v historii výpočetní techniky, již připravily Národní technické muzeum a Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, je věnována historickému vývoji výpočetní techniky včetně domácího příspěvku k tomuto dění. Na jejím vzniku se za FEL podíleli prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., Ing. Božena Mannová, Ph.D., Ing. et Mgr. Zbyněk Nikel a Mgr. et Ing. Vit Holeček. Díky nim a této výstavě si můžeme důstojně připomenout 70. výročí od vzniku Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Bohužel kvůli epidemické situaci není možné výstavu v Národním technickém muzeu navštívit, přijměte proto pozvání na krátkou video prohlídku. Pevně věříme, že bude ještě příležitost výstavu a její exponáty vidět na vlastní oči, její konec je v tuto chvílí naplánován na 9. května 2021.

Výstava Česká stopa v historii výpočetní techniky je rozdělena do tří částí. První sekce s názvem Od abaku ke smartphonu se zabývá obecným vývojem výpočetní techniky ve světě, druhá část s názvem Československá počítačová škola představuje rozvoj československé výpočetní techniky vázané zejména k osobě Antonína Svobody a k činnosti Výzkumného ústavu matematických strojů a akcentuje české/československé přínosy k rozvoji informačních technologií. Ve třetí sekci nazvané Mikropočítače a Internet najde návštěvník výběr z tuzemských mikropočítačů zejména 80. let 20. století včetně přehledu dobových počítačových her. Závěr výstavy seznamuje návštěvníka stručně také s fenoménem Internetu a vede jej k hlubšímu zamyšlení, jaký úžasný technologický skok obor informačních technologií za posledních 60 let zaznamenal a jaké jsou jeho další perspektivy.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk