Novinky

Uctili jsme památku Jana Palacha

V současnosti je na fasádě umístěna světelná instalace Ing. Jakuba Hyblera k výročí 50 let od smrti Jana Palacha, kterou inicioval spolek Kampus Dejvice.

V současnosti je na fasádě umístěna světelná instalace Ing. Jakuba Hyblera k výročí 50 let od smrti Jana Palacha, kterou inicioval spolek Kampus Dejvice.

Linky jsou 17 m vysoká instalace na fasádě budovy FEL, která vznikla v roce 2016. Na fasádě se každý všední den objevují různé dynamické kreace, které pro tento projekt navrhují a programují umělci a technici seskupení kolem Institutu intermédií pražského ČVUT.

Více o instalaci na https://linky.fel.cvut.cz/About

Videa současné instalace na FB Institutu intermédií nebo Kampus Dejvice.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk