Novinky

Naši roboti pomáhají s mapováním historických objektů

Snímání obtížně přístupných míst historických interiérů - to je úkol, který pomocí dronů pomáhají památkářům řešit členové Skupiny Multi-robotických systémů, působící na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Dne 26. února vědci spolu s pracovníky Národního památkového ústavu v Olomouci úspěšně nasnímali pomocí bezpilotních helikoptér interiér objektu farnosti ve Šternberku.

Právě zdokumentování obtížně přístupných míst kostela pomůže historikům a architektům zhodnotit potřebu případných restaurátorských prací v projektu obnovy farnosti. Kromě senzorického snímání vysoko položených míst kopule kostela, která jsou jinak dostupná jen pomocí nákladného lešení, byla v terénu testována unikátní technika, založená na vzájemné stabilizaci formace autonomních helikoptér, kde jedna z helikoptér nese kameru a ostatní helikoptéry nesou zdroj světla osvětlující scénu v předem určeném úhlu.

V současné době jednají pracovníci skupiny o využití dronů pro snímání dalších historických objektů. Mezi nimi by mohl být Chrám sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.

O projektu informovala také Česká televize.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk