Novinky

Dr. Jan Rusz a jeho tým z katedry teorie obvodů obdržel prestižní ocenění Discovery Award

Dr. Jan Rusz z výzkumné skupiny Signal Analysis, Modelling, and Interpretation Group obdržel cenu Discovery Award 2015 za pokrok ve využití poruch řeči k diagnostice a studiu mechanismů u neurodegenerativních onemocnění. Ocenění bylo uděleno v kategorii Inovativní klinické, diagnostické a preventivní přístupy vč. prototypů nástrojů či přístrojů včetně ICT řešení. Discovery Award je udělována společností Novartis výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v medicíně a farmacii.

Cílem této prestižní soutěže je podpořit odvážné a inovativní projekty mladých českých vědců, které pomohou pacientům a zlepší kvalitu jejich života. Cena rovněž poukazuje na inovativní potenciál českého zdravotnictví a farmacie v evropském i světovém kontextu.

Výsledky výzkumu byly v roce 2014 publikovány nebo přijaty do tisku v 6 mezinárodních vědeckých časopisech: Rusz et al. 2015, J Neurol 262: 992-1001; Tykalova et al. 2015, J Neural Transm 122: 1135-1142; Rusz et al. 2014, PLoS One 11: e113412; Novotny et al. 2014, IEEE/ACM T Audio Speech Lang Process 22: 1366-1378; Rusz et al. 2014, J Neural Transm 121: 1529-1539; Rusz et al. 2014, J Neural Transm 121: 655-664. 

Více informací o ocenění lze nalézt na stránkách http://discoveryaward.eu/vysledky.html a o výzkumných projektech skupiny na http://sami.fel.cvut.cz/.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk