Novinky

Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu P2612 Elektrotechnika a informatika vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2015/2016 pro další zájemce o doktorské studium ve studijním oboru

Radioelektronika

Rámcové téma disertační práce: „Rentgenové širokoúhlé monitory – zpracování signálu a aplikace pro malé družice“, školitel doc. RNDr. René Hudec, CSc., zahájení studia od 1. 10. 2015.

Výběrové řízení se bude konat v úterý 29. září 2015, od 14 hodin v místnosti T2:B2-724 na katedře radioelektroniky FEL ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 18. 9. 2015 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 160 00 Praha 6.

Akustika

Rámcové téma disertační práce: „Subjektivní a objektivní hodnocení kvality zvuku“, školitel prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc., zahájení studia od 1. 9. 2015.

Výběrové řízení se bude konat v pátek 28. srpna 2015 od 10:00 hodin v místnosti T2:B2-48 na katedře fyziky FEL ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 17. 8. 2015 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 160 00 Praha 6.

V Praze 21. 7. 2015

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk