Novinky

Fakulta elektrotechnická se nebude vracet k tradiční kontaktní výuce. Nahradí ji výuka ve virtuální realitě

Vedení Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se 1. dubna rozhodlo postavit k problému zavřených vysokých škol čelem. Praktická výuka v laboratořích bude od nového akademického roku probíhat s využitím technologií pro virtuální realitu.

“Nevíme, jak se bude situace s epidemií koronaviru vyvíjet, ani kdy se studenti budou moci vrátit zpátky do školy. Úspěšně a jako jedni z prvních jsme zavedli systémy pro podporu výuky - Moodle a CourseWare. Za poslední rok jsme také přišli s projektem domácí laboratoře LEO nebo vzdálenou výukovou laboratoří. A prvenství v zavádění pokročilých technologií pro výuku si chceme udržet i nadále. Podle dostupných informací je FEL první školou, která podobnou věc zavádí,” přibližuje záměr proděkan Fakulty elektrotechnické doc. Jiří Jakovenko.

Fakulta se rozhodla využít možností moderních technologií k výukovým účelům. Většina studentů si bude moci zapůjčit náhlavní soupravu pro virtuální realitu a znalosti a dovednosti, které jsou nenahraditelné pro každého technika, si osvojovat podobně jako by se fyzicky nacházeli v laboratoři.

“V některých předmětech studentům stačí počítač, ale v jiných je vlastní zkušenost nenahraditelná. Věříme, že se tento přístup osvědčí a naše virtuální laboratoře budeme využívat i poté, co epidemie koronaviru odezní. S tím, jak vývoj technologií pokračuje neustále dopředu, bude tradiční kontaktní výuka brzy vnímána jako přežitek,” dodává doc. Jakovenko.

Fakulta si od zavedení nové technologie slibuje, že se studium na FEL stane dostupnější širšímu okruhu studentů. Dosud byla prezenční výuka nenahraditelná, to se ale díky zavedení on-line přednášek a praktické výuky ve virtuální realitě změní. Studium se v celé své šíři otevírá zájemcům ze zahraničí nebo studentům univerzity třetího věku. Podobně jako fakulta zveřejňuje záznamy přednášek na svém YouTube kanálu, tak i laboratoře ve virtuální realitě budou veřejně k dispozici. Kdokoli, kdo má vlastní VR set, si tak bude moci sám vyzkoušet, jaké to je studovat na nejlepší elektrotechnické a informatické fakultě v ČR.

“Se společností, která je dodavatelem VR setů pro naši fakultu, jsme se dohodli na jistých úpravách na míru. Víme, že nejvíce se studenti naučí chybou, proto například při špatném zapojení obvodu ucítí malou ránu. Při výuce předmětů, kde se pracuje s vyššími proudy, pak důrazně doporučujeme používání obuvi s vysokou gumovou podrážkou, stačí holínky nebo například crocsy,” popisuje novátorské didaktické metody doc. Jakovenko.

Praktickou výuku ve virtuální realitě v současné chvíli testuje několik vybraných vyučujících a studentů. “Ve druhém ročníku jsem se konečně měla dostat od teorie k praxi a vůbec jsem si nedovedla představit, jak bude distanční praktická výuka probíhat. Teď naštěstí můžeme pracovat s domácí vzdálenou laboratoří, kterou jsme si sestavili ze součástek poskytnutých fakultou. I přes to mi distanční výuka zcela nevyhovuje, lépe se učím v jiném prostředí plném vjemů. V případě in person měření se zkrátka hodí pracovat s přístroji, které mi umožní dělat chyby, kterými se nejvíce učím. VR výuka mi proto přijde jako skvělý krok, který mi pomůže zažít si praktické úlohy v realistickém prostředí,” popisuje přínos VR výuky Jana Macková, která si ji jako jedna z prvních studujících měla možnost novou metodu výuky vyzkoušet.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk