Novinky

Děkan FEL ocenil vynikající pedagogické výkony

Pro studenty a studentky

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT prof. Petr Páta tradičně ocenil vyučující za vynikající pedagogické výsledky na základě doporučení jím zřízené komise. Komise vycházela z výsledků ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů a z návrhů vedoucích kateder. Přihlédla i k faktorům, jako je kvalita studijních materiálů a náročnost pedagoga. Hodnoceni mohou být vyučující, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni ve stejné kategorii.

Cena děkana za vynikající pedagogický výkon v letním semestru 2021/2022 byla udělena následujícím kolegům:

 • v kategorii přednášející

  prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek
  CIIRC ČVUT, externí spolupracovník katedry řídicí techniky
  doc. Boris Flach, Dr. rer. nat. habil.
  Katedra kybernetiky, Strojové učení

 • v kategorii cvičící

  RNDr. Zdeněk Mihula, Ph.D.
  Katedra matematiky

 • za celoživotní přínos k výuce na FEL

  prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
  Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

 • vyučující - student magisterského programu

  Bc. Václav Smítka
  2. ročník magisterského studia Otevřená informatika

prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek

doc. Boris Flach, Dr. rer. nat. habil.

RNDr. Zdeněk Mihula, Ph.D.

prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.

Bc. Václav Smítka

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk