Novinky

Mimořádná motivační stipendia na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol, akademický rok 2023/2024

Pro uchazeče a uchazečky
 1. Motivační stipendium 7000 Kč pro nejlepší středoškoláky

  Stipendium přizná děkan těm studentům prvních ročníků bakalářského studia, kteří

  • úspěšně složí zkoušku "Matematika rozšiřující" (CERMAT) v roce 2023 s procentuální úspěšností 86 % a vyšší.

  nebo

  • úspěšně absolvují v roce 2023 maturitní zkoušku a v průběhu svého středoškolského studia se umístili na 1. místě krajského kola nebo do 3. místa v celostátním kole středoškolské olympiády vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v kategorii A, B, C resp. D (matematické či fyzikální) nebo v kategorii P (programování), případně se takto umístili ve srovnatelných soutěžích jednotlivců s celostátní působností v Česku, zaštítěných MŠMT (například ve Středoškolské odborné činnosti) v oborech matematika a statistika, fyzika, informatika či elektrotechnika, elektronika a telekomunikace a řádně doloží tuto skutečnost (např. úředně ověřenou kopií platného dokumentu).
 2. Motivační stipendium 10 000 Kč pro vynikající studenty 1. semestru

  Stipendium děkan udělí studentům, kteří za 1. semestr bakalářského studia z předmětů, které jsou zahrnuty v doporučeném průchodu studijním plánem do 1. semestru, vykonají všechny zkoušky s hodnocením "A" a získají všechny (klasifikované s hodnocením "A") zápočty (v předmětech takto zakončených).

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan


Pozn: Stipendium bude přiznáno těm studentům, kteří splní výše uvedená kritéria pro jeho přiznání k 29. 2. 2024 a úspěšně se zapíší do 2. semestru studia pouze na FEL. O tato stipendia bude třeba požádat písemně v průběhu března 2024 na Studijním oddělení FEL. Při souběžném zápisu do více programů v roce 2023 může být toto stipendium přiznáno pouze jedenkrát.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk