Novinky

Habilitační přednáška dr. Vratislava Fabiána: Okluzivní metoda měření krevního tlaku u pacientů s implantovanou srdeční podporou typu CF-LVAD

Pro studenty a studentky Věda a výzkum

Zveme vás na habilitační přednášku Okluzivní metoda měření krevního tlaku u pacientů s implantovanou srdeční podporou typu CF-LVAD Ing. Vratislava Fabiána, Ph.D., která se uskuteční 8. března 2023 na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze – Dejvicích v rámci řízení ke jmenování docentem. Dr. Fabián se výzkumu pokročilých metod měření krevního tlaku věnuje 15 let.

„Tento princip měření je tak citlivý, že je schopný změřit i pacienty, kteří mají tzv. sníženou pulzatilitu srdce. Tito lidé potřebují nějakou podporu, jednou z nich je právě levostranný, ventrikulární asistent s kontinuálním tokem (CF – LVAD),“ uvedl Fabián, který působí na katedře fyziky FEL ČVUT. Fabiánovi a jeho kolegům z ČVUT se podařilo vyvinout a patentovat prototyp přístroje, který pak zdárně otestovali během stáže na Mayo Clinic ve Spojených státech u několika desítek pacientů se zmíněnou srdeční podporou.

Podle Fabiána je výhodou, že měření probíhá pomocí standardní manžety. V případě budoucí hromadné výroby a rozšíření přístroje, který je přenosný, by si pacienti mohli bezpečně a pohodlně změřit tlak doma. Většina neinvazivních metod u nich přitom dosud selhala. „Jediný způsob, jakým je možné v současnosti měřit krevní tlak neinvazivně, je ultrazvuková metoda, a to musí provádět proškolený specialista,“ upozornil Fabián. Pro posun přístroje do klinické praxe jsou podle něj nyní třeba ještě legislativně platná klinická studie a spolupráce s průmyslovým partnerem, který by mohl vyrábět přístroj vyvinutý na ČVUT v dostatečném množství.

Ačkoliv je habilitační přednáška zaměřená na využití metody v souvislosti s pacienty se srdeční podporou, její možné aplikace jsou podle Fabiána širší. Mimo jiné lze s její pomocí poměrně jednoduše vyhodnocovat rychlost šíření pulzní vlny po aortě, což je jeden z významných ukazatelů pro diagnostiku aterosklerózy. Postup by mohl být užitečný i ve sportovní medicíně, kdy by díky ní sportovci a sportovkyně mohli snadno zjistit svůj srdeční výdej. Tým dr. Fabiána zkoumá ale i další potenciální využití této metody.

Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
Okluzivní metoda měření krevního tlaku u pacientů s implantovanou srdeční podporou typu CF-LVAD
středa 8. března, 13:00
T2:D3 – 209 (2. patro)
Technická 2, Praha 6

Na přednášku se můžete i podívat.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk