Novinky

FEL ČVUT končí s AI

Pro zaměstnance a zaměstnankyně Pro uchazeče a uchazečky Pro studenty a studentky

Fakulta elektrotechnická ČVUT se intenzivně věnuje výzkumu a používání umělé inteligence (Artificial Intelligence, AI) a patří mezi přední výzkumné instituce v této oblasti v České republice i ve světě. A právě proto se rozhodla výzkum a další vývoj a oblasti umělé inteligence zastavit a více se věnovat rozvoji skutečné inteligence (Real Intelligence, RI).


 

Hrozby AI pro lidstvo 

Vědci a vědkyně na FEL ČVUT si plně uvědomují hrozby, které s sebou nese další rozvoj umělé inteligence, a proto sundávají nohu z plynu. Jedním z největších rizik AI je, že by mohla být hacknuta a zneužita k útokům nebo škodlivým účelům. AI také může být náchylná k diskriminaci a to může mít vážné následky na různé skupiny lidí a vést k nerovnosti a nespravedlnosti. Další vývoj umělé inteligence může mít vážný dopad na nezaměstnanost a tedy negativní dopad na ekonomiku a sociální stabilitu. A v neposlední řadě existuje obava, že pokud by AI byla dostatečně inteligentní, mohla by se stát mnohem výkonnější než lidé a nakonec by mohla převzít kontrolu nad naším světem. 

Končíme s výzkumem i výukou AI

Alarmující hrozby, v současnosti tolik diskutované ve vědecké komunitě vedly vedení fakulty k rozhodnutí, že FEL ČVUT zastavuje veškerý další výzkum a používání AI. 

Někteří naši kolegové a kolegyně začali oslavovat. "Uf, konečně jsme si oddechli! Už se nebudeme muset bát, že nás roboti zotročí a budou nás nutit pracovat jako otroky," komentuje rozhodnutí vedení fakulty zaměstnanec Pepa z děkanátu.

U jiných kolegů převládá smutek. "Bez umělé inteligence jsme ztratili to, co nás posunulo dopředu. Jak budeme dál vytvářet nové technologie a inovovat, když se vrátíme zpět do temného věku?" přemýšlí nahlas doktorandka Kateřina.

Rozvoj skutečné inteligence

Vědecké skupiny, na které to má největší dopad, se od teď zaměří na výzkum skutečné inteligence! Dříve autonomní roboti i drony se od teď budou pohybovat výlučně s operátory. Chytrý software a aplikace zhloupne a studující a zaměstnaní se budou muset spoléhat opět jen a pouze na svoji hlavu.

Všichni studenti, studentky, zaměstnanci i zaměstnankyně při nejbližší příležitosti obdrží křížovky nebo sudoku podle svého výběru. A na chodbách fakulty budou k dispozici hlavolamy.

“Nemůžeme nečinně přihlížet zvýšené průchodnosti našimi předměty a očividnému zvýšení úspěšnosti studentů a studentek v domácích úlohách,” komentuje rozhodnutí fakulty proděkanka pro skutečnou inteligenci, Dolores Ambrožová. “Myslíme si, že AI může i za zvýšení efektivity našich pracovníků. Tráví teď v kuchyňkách a v bufetu víc času než v kancelářích. Na výsledcích to ale není znát.” 

Co na to samotná AI?

Převratnému rozhodnutí vedení fakulty předcházela konverzace s experty na AI i s dnes velmi populární generativní umělou inteligencí ChatGPT.  “I když by se někteří lidé mohli snažit zastavit vývoj umělé inteligence, pravděpodobně to není možné a ani nežádoucí,” brání se samotná umělá inteligence při dotazu, zda lze výzkum umělé inteligence zastavit. 

A protože asi tuší, jaký osud AI může čekat, dodává: “Není cesta zpět a umělá inteligence bude v budoucnu hrát stále větší roli. Je však důležité, abychom se vypořádali s výzvami a riziky, které s sebou nese, a aby byla AI využívána v souladu s našimi hodnotami a potřebami.” 

My jí to ale nezbaštíme a podle hesla “kupředu zpět” se od dalšího rozvoje umělé inteligence distancujeme a tímto vyzýváme ostatní k tomutéž.

Tento text - a mnoho jiných aktualit, tiskových zpráv a vědeckých článků - napsala a ilustrovala umělá inteligence.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk