Novinky

Prof. Petr Páta byl znovuzvolen děkanem Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

Pro zaměstnance a zaměstnankyně

Akademický senát Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze zvolil v pátek 21. dubna prof. Petra Pátu děkanem pro následující čtyřleté funkční období. Jako stávající hlava fakulty neměl ve volbě žádného protikandidáta. Hlasovalo pro něj 20 senátorů, dva se zdrželi, jeden senátor byl nepřítomen. Do svého druhého funkčního období vstoupí prof. Páta 1. července 2023, a to poté, co ho jako děkana jmenuje rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček.

Prof. Páta plánuje plynule navázat na započatou práci z prvního volebního období, kdy se FEL ČVUT pod jeho vedením podařilo realizovat řadu pozitivních změn pro zlepšení podmínek fungování fakulty a pro to, aby byla schopna reagovat na změny ve svém okolí.

Za jeden z nejvýznamnějších úspěchů předchozího období považuje Petr Páta otevírání fakulty nejen pro uchazeče o studium elektrotechniky a informatiky, ale i pro širokou veřejnost. Vedle toho škola pod jeho vedením získala institucionální akreditace: FEL garantuje dvě oblasti vzdělávání (Elektrotechnika, Kybernetika) a podílí se na dalších třech (Informatika, Energetika, Zdravotnické obory). 

“Těší mne, že zaměstnanci a studenti mají důvěru v mou dlouhodobou představu o dalším směřování fakulty,” uvedl prof. Páta.

Vizí děkanského projektu prof. Páty je na další čtyři roky “kontinuální pokrok a dlouhodobá perspektiva”. Mezi devíti hlavními strategickými body zmiňuje například hledání dlouhodobého a udržitelného řešení halových laboratoří v Dejvicích a kampusu na Karlově náměstí; posilování digitální infrastruktury, která bude práci zjednodušovat, ne ji komplikovat; rozvíjení spolupráce s absolventy prostřednictvím Alumni programu a v neposlední řadě i vytváření přátelského a motivujícího prostředí pro zaměstnance, včetně možností kariérního růstu a zavedení systému benefitů.

Prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. (nar. 1973) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Na Fakultě elektrotechnické ČVUT působí od roku 1996, v současnosti na pozici děkana. Předtím byl vedoucím katedry radioelektroniky FEL ČVUT. V oblasti výzkumu se zabývá obrazovou fotonikou, kompresí vědeckých obrazových dat, akusticko-optickými a optickými systémy s prostorově variantní PSF nebo hyperspektrálním zobrazováním.

Fakulta elektrotechnická ČVUT patří mezi špičkové vzdělávací a vědecké instituce v České republice. Více než tři tisíce studentů a studentek se na FEL nejen vzdělává v informatice a elektrotechnice, ale také se může neobvykle brzy zapojit do výzkumu a vývoje v oblastech technologických trendů, které budou utvářet budoucnost celé společnosti. Ať už to jsou nanotechnologie, umělá inteligence a energetika, anebo telekomunikační sítě, bioinformatika či vesmírné technologie – všechny tyto fenomény budoucnosti lze na FEL studovat. Jak oblast elektrotechniky, tak nejnověji i oblast informatiky na ČVUT je v prestižním mezinárodním žebříčku QS Ranking hodnocena jako nejlepší v České republice.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk