Novinky

Dr. Valentová z FEL ČVUT patří dle týdeníku Euro k výjimečným tvářím udržitelnosti

Věda a výzkum

Projekt [ta] Udržitelnost ve spolupráci s týdeníkem Euro připravila přehled výjimečných tváří na poli udržitelnosti. Mezi manažery a experty z byznysu, neziskové sféry a vzdělávacích institucí patří i dr. Michaela Valentová z katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Dr. Valentová se ve svém výzkumu zaměřuje na různé aspekty politiky energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, mimo jiné i na aspekt financování. Současně pracuje jako externí expertka pro Evropskou komisi, konkrétně pro Společné výzkumné středisko, kde hodnotí národní energetické a klimatické plány. Vystudovala magisterské studium na Středoevropské univerzitě v Budapešti a získala titul PhD. na ČVUT v Praze.

“Udržitelnost, v mém případě spojenou zejména s energetickou účinností a obnovitelnými zdroji energie, považuji za zastřešující téma, které zasahuje do všech oblastí života. Věřím, že i díky projektům, jako je tento, se bude dále posouvat do centra rozhodování jak na politické, tak i na celospolečenské úrovni,” říká dr. Valentová.

Cílem projektu je dostat do popředí mediálního prostoru dedikované experty na problematiku a sdružovat je v rámci komunitních setkání. „Společně jsou motorem změn, kterými prochází nejen klíčové firmy, ale také celá česká společnost. Přehled tak může čtenářům sloužit jako doporučení, koho se vyplatí sledovat a jaké aktivity mohou inspirovat,“ říká David Mařík z Cover Story pro týdeník Euro.

Protože si autoři přehledu kladou za cíl kontinuálně mapovat osobnosti, kteří patří k uznávaným expertům v oblasti udržitelnosti v Česku, bude přehled postupně doplňován.

Zdroj fotografie: Evka Neuman

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk