Novinky

Miloslav Čapek z FEL získal cenu za článek popisující modální rozklad elektrických proudů na anténách

Prestižní cenu odborné společnosti IEEE Antennas and Propagation Society za článek o modální teorii související s výzkumem antén letos získali doc. Miloslav Čapek z Fakulty elektrotechnické ČVUT a doc. Kurt Schab z americké Santa Clara University. Vědce, které pojí dlouholetá spolupráce, společnost ocenila jak za přínos článku v IEEE Antennas and Propagation Magazine, tak za to, že se jim podařilo složité téma popsat přístupným způsobem. 

"Obecně se zabýváme elektromagnetismem, v užším pohledu zkoumáme antény a vyzařování, tedy technologie využívané například v mobilních telefonech," uvedl doc. Čapek, který působí na katedře elektromagnetického pole. "Čím více služeb určitá zařízení poskytují, třeba takový mobil jistě pokrývá nejméně šest různých frekvencí a služeb, tím složitější je antény ve stísněném prostoru navrhnout. Tudíž si pomáháme různými nástroji a jedním z nich je právě modální teorie, jíž se oceněný článek věnoval," dodal vědec. 

Doc. Čapek vysvětlil, že při návrhu antén je nutné nalézt vhodný tvar a napájení, a to s ohledem na další okrajové podmínky. "Je těžké zkombinovat správně tvar a okrajové podmínky pro určitou anténu. Některé okrajové podmínky v rámci modální teorie umíme odstranit a věnovat se jen tomu, jak by uvažovaný tvar mohl fungovat. Lze to ukázat na příkladu kytary - když hrajete na kytaru, tak tím, že na ni hrajete prsty, vydává nějaké tóny. Ale na kytaru se dá podívat i z pohledu modální teorie, když se budete zabývat tím, jak jednotlivé struny o dané délce a tuhosti mohou v principu zahrát," zdůraznil výzkumník s tím, že podobný přístup lze využít i při výzkumu a vývoji antén. 

"Můžeme se podívat na určitý tvar a zjistit, jaké módy na dané struktuře mohou existovat. Článek se týkal výpočtu těchto módů, což je dost technická věc. Nám se ale podařilo téma, které vyžaduje hodně rovnic, popsat prakticky bez nich. Místo toho jsme použili spoustu rámečků s příklady a analogiemi. To se lidem, kteří tento magazín čtou, líbilo," sdělil doc. Čapek. 

IEEE, od níž Miloslav Čapek s kolegou Schabem cenu získali, je americká organizace, která sdružuje elektrotechnické inženýry a inženýrky z celého světa. "Jsou tam lidé ze silnoproudu, komunikací, nebo computer science. Tato organizace se dělí na jednotlivé společnosti. Sám jsem činný v jedné z nich, a to v Antennas and Propagation Society. Ta vydává, mimo jiné, tři tradiční časopisy - IEEE Transactions on Antennas and Propagation, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters a právě IEEE Antennas and Propagation Magazine," přiblížil doc. Čapek.

"Transactions obsahují původní vědecké články komunikované dovnitř odborné komunity, Letters publikuje kratší články s originálními nápady a Magazine je časopis, který se snaží určité téma popularizovat. Není sice vědecky tak vysoko jako Transactions, ale na druhou stranu je hodně čtený," upozornil doc. Čapek s tím, že ke každému časopisu přísluší jedna cena, kterou získá článek publikovaný v periodiku v určitém roce. “A co pro nás ocenění znamená? Velmi si ho vážíme, myslím, že je to dobrý počin,” uzavřel výzkumník.

Zdroj fotografie: IEEE Antennas and Propagation Society


 

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk