Novinky

FEL ČVUT otevírá laboratoř pro korelativní SEM-AFM mikroskopii

Ve čtvrtek 21. září proběhne na katedře fyziky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze slavnostní otevření nové laboratoře. Jedná se o Referenční laboratoř pro korelativní SEM-AFM mikroskopii a zvána je odborná i laická veřejnost. Pro účastníky jsou přichystány zajímavé přednášky, prohlídka nové laboratoře, praktická ukázka nového přístroje i možnost měření vlastních vzorků. Další informace o laboratoři a registrační formulář na tuto událost najdete na stránce laboratoře.

Referenční laboratoř se bude zabývat demonstrací, testováním a dalším vývojem měření v režimu CPEM (Correlative Probe-Electron Microscopy). Tato metoda propojuje signál z mikroskopu atomárních sil (AFM) a rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) do výsledného komplexního souboru dat a jeho obrazové vizualizace korelující vybrané morfologické, chemické, mechanické, elektrické a magnetické vlastnosti. Aplikace této metody sahají od přírodních věd po analýzu polovodičů a nanomateriálů.

Pro otevření laboratoře byla klíčová spolupráce s brněnskou firmou Nenovision. Ta stojí za vývojem specializovaného AFM modulu, který pro laboratoř věnovala. Modul AFM byl vyvinut právě pro integraci do SEM, kde s pomocí pokročilého elektronického a softwarového řízení lze zkoumaný vzorek zobrazovat oběma přístroji zároveň. SEM mikroskop s vhodnými parametry byl za zvýhodněných podmínek dodán firmou Zeiss.

Referenční laboratoř byla založena v letošním roce v rámci mezinárodního projektu TACOM. Ten byl zahájen v březnu loňského roku a účastní se ho celkem pět týmů z České republiky a Koreje. Zatímco korejská strana se soustředí především na vývoj tzv. AirSEM mikroskopu pro Life Sciences (rastrovacího elektronového mikroskopu pro zkoumání biologických vzorků mimo vakuum), česká strana intenzivně pracuje na výzkumu a vývoji korelativní SEM-AFM mikroskopie. Jedním z cílů projektu je posílení spolupráce ve výzkumu a průmyslovém vývoji mezi Českou republikou a Koreou, které má napomoci vývoji, propojení a širšímu komerčnímu uplatnění těchto metod. 

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk