Novinky

Cenu děkana za prestižní disertační práci obdrželi Ing. Tomáš Dlask, Ing. David Futschik a Ing. Erik Derner

Pro studenty a studentky Pro zaměstnance a zaměstnankyně

Dne 8. 11. udělil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Cenu děkana za prestižní disertační práci. V roce 2023 obdrželi cenu celkem tři výzkumníci.

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze udělil Cenu děkana za prestižní disertační práci. V roce 2023 obdrželi cenu tito výzkumníci:

  • Ing. Tomáš Dlask za práci Block-Coordinate Descent and Local Consistencies in Linear Programming pod vedením školitele doc. Ing. Tomáše Wernera, Ph.D.
  • Ing. David Futschik za práci Leveraging machine learning for artistic stylization pod vedením školitele prof. Ing. Daniela Sýkory, Ph.D.
  • Ing. Erik Derner za práci Data-efficient methods for model learning and control in robotics pod vedením školitele prof. Dr. Ing. Roberta Babušky.


První dva autoři oceněných prací a jejich školitelé obdrželi čestné uznání děkana a finanční odměnu. Gratulujeme.

Třetí diplom bude předán začátkem po návratu oceněného ze zahraničí.

Hlavními požadavky pro přiznání ocenění jsou publikace jádra disertační práce v mezinárodních časopisech, citační odezva, oponent disertace z prestižního zahraničního pracoviště. Samozřejmým požadavkem je proto sepsání a obhajoba práce ve světovém jazyce.

Cena děkana za prestižní disertační práci je udělována každoročně.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk