Novinky

Předmět Prvky atomistických simulací nově na katedře řídicí techniky!

Pro studenty a studentky

V letním semestru 2024 otevře katedra řídicí techniky netrpělivě očekávaný předmět Prvky atomistických simulací (Elements of Atomistic Simulations). Docent Antonio Cammarata s radostí vyslyšel četné prosby studentů a vypsal tento magisterský kurz (vhodný i pro zájemce z řad studentů bakalářských programů) zaměřený na aplikaci klasické a kvantové mechaniky při navrhování in-silico experimentů v oblasti materiálových věd.

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti o principech a technikách výpočetní materiálové vědy. Po jeho absolvování budou studenti schopni nastavit jednoduché simulace pro studium materiálových vlastností na atomární úrovni a položit základy pro projekty v návrhu materiálů. Kurz také poskytuje vhodný základ pro další akademickou kariéru, včetně možností studia v doktorských programech aplikované fyziky, materiálové vědy nebo ekvivalentních oborech. Právě perspektiva další projektové spolupráce, ať už s diplomovou prací nebo jiným projektem, může být velkou motivací pro zápis tohoto předmětu. 

A jak dodává sám docent Cammarata: “Je to příležitost vstoupit do popředí světového materiálově vědného prostředí; studenti totiž mohou být financováni z našich současných grantů, aby prezentovali svůj výzkum na mezinárodních konferencích. To se již stalo v případě Matúše Kaintze, studenta magisterského studia, který pracoval na své diplomové práci pod mým vedením a přednesl příspěvek na březnovém zasedání Americké fyzikální společnosti (Chicago, 2022), největší fyzikální konferenci na světě. Matúš také hned po obhajobě své diplomové práce publikoval vědecký článek.”

Docent Antonio Cammarata získal doktorát z fyziky na Università degli Studi di Palermo (Itálie) a později nastoupil na Drexel University (USA) jako post-doc výzkumník. Na katedru řídicí techniky FEL ČVUT přišel v roce 2014 jako postdoktorand, posléze se stal odborným asistentem. Od června 2023 působí na téže katedře jako docent. Specializuje se na ab-initio výzkum nanostrukturních materiálů a vyučuje předměty fyziky pevných látek pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia. Mezi jeho příspěvky patří pravidla výběru pro fononový rozptyl a nová mřížkově dynamická metrika s názvem "cophonicity".

Pro více informací o předmětu kontaktujte doc. Cammaratu přímo na mailové adrese cammaant@fel.cvut.cz.
 

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk