Novinky

Tlumič pro vzduchotechniku i strojové učení pro modelování přenosu zvuku. Studenti představili své výzkumy v oboru akustiky

Pro studenty a studentky

Pátý ročník Studentského akustického semináře opět nabídl aktuální témata, kterými se ve svých pracích a projektech zabývají studenti se zaměřením na akustiku napříč různými pracovišti. Konferenční příspěvky letos pokryly opravdu široké spektrum problematik - od mikrofonů a mikrofonních polí přes sofistikovaná měření hluku a jeho snižování pomocí akustických metamateriálů až po modelování a měření v oblasti slyšení a generování hlasu.

Program letošního ročníku Studentského akustického semináře, který proběhl 25. ledna na Fakultě elektrotechnické ČVUT, sestával z 11 konferenčních příspěvků. V prvním ranním bloku představili své projekty studenti bakalářského a magisterského studia. Druhý blok prezentací patřil studentům doktorského studia. Vedle zástupců různých kateder Fakulty elektrotechnické na semináři vystoupila i Zuzana Štanclová, doktorandka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

“Akustice se u nás na Fakultě elektrotechnické mohou studenti věnovat například na katedře radioelektroniky či na katedře fyziky. Každé pracoviště akustiku nahlíží z jiného úhlu, zaměřuje se na jinou problematiku. Díky Studentskému akustickému semináři se navzájem dozvíme, na jakém výzkumu v oboru pracují naši kolegové,” popsal dr. Petr Honzík z katedry radioelektroniky FEL ČVUT.

Tlumič pro vzduchotechniku i strojové učení jako pomocník

Hned v několika příspěvcích se studenti věnovali různým typům mikrofonů. Martin Helmich se například ve svém semestrálním projektu zabýval analýzou prototypu mikrofonního pole sestaveného z MEMS mikrofonů, který na FEL ČVUT vyvinuli Ing. David Vagner a Ing. Jan Šedivý v rámci činnosti Otevřené audio laboratoře. (Fotografie 1 až 3)

Mikrofonní pole mohou sloužit například k izolaci mluvčích či hudebních nástrojů v jedné místnosti, kdy je potřeba zesílit signál přicházející z určeného směru a naopak zeslabit signál přicházející z ostatních směrů. Toho může být docíleno například součtem zpožďěných signálů z jednotlivých mikrofonů.

Bc. Michal Reiser pak prezentoval proces návrhu a výroby součástky pro experimentální validaci právě probíhajícího výzkumu pásmových tlumičů na principu vázaných stavů v kontinuu. Motivací pro tento výzkum je tlumení hluku produkovaného ventilátory pro vzduchotechniku. (Fotografie 4 a 5)

“Pokud bychom k utlumení hluku použili například pěnu, ventilátor se začne točit rychleji, protože bude muset víc pracovat, aby protlačil potřebné množství vzduchu. A bude dělat o to větší hluk,” nastínil Reiser problém. “Místo toho, abychom širokopásmově tlumili veškerý hluk, který z ventilátoru jde, zablokujeme jen významné frekvence ve spektru. Konkrétně třeba lopatková frekvence ventilátoru. Z toho nám vyplývají požadavky na tlumič. Musí být aerodynamicky tvarovaný, aby nebyl zbytečným zdrojem ztrát a musí mít v relativně úzkém frekvenčním pásmu vysoký útlum,” pokračoval, zatímco v publiku koloval zmenšený model jeho tlumiče.

Bc. Aneta Furmanová v příspěvku představila výsledky svého výzkumu, který ukazuje, jak lze v modelování přenosu nekonečnou periodickou strukturou uplatnit metody strojového učení.

Dostupné metody pro výpočet přenosu periodickou strukturou jsou pouze numerické. Přínosem výzkumu Anety Furmanové je formulování analytické rovnice vytěžené z dat o problému, která nahradí numerické počítání. “Tento přístup lze aplikovat na obecná data z experimentů, když není možné jednotlivé parametry spočítat numericky,” vysvětlila Furmanová. (Fotografie 9 a 10)

Celý program pátého ročníku Studentského akustického semináře naleznete na webu

Inspirace pro studenty

Na každoročním Studentském akustickém semináři jsou vedle přednášejících z řad studentů bakalářského, magisterského i doktorského stupně vzdělávání vítáni do publika i jejich mladší kolegové. 

“Seminář je skvělá příležitost i pro mladší studenty, kteří přemýšlí nad tím, že by si jako své budoucí zaměření zvolili akustiku. Zde se mohou inspirovat, na jakých projektech pracují jejich kolegové, kdo z vyučujících vede bakalářské a diplomové práce a na jaké katedry se mohou obrátit,” připomněl dr. Petr Honzík.

Pozvání do publika již tradičně přijali i členové České akustické společnosti, ale i další odborníci z praxe. Studenti tak mají mimo jiné možnost se seznámit se zástupci firem a navázat důležité kontakty v oboru.

Autor fotografií: Petr Neugebauer, FEL ČVUT

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk