Novinky

Apríl: FEL ČVUT jako první v ČR nahradí vyučující na přednáškách umělou inteligencí

Pro studenty a studentky Pro uchazeče a uchazečky

Fakulta elektrotechnická ČVUT je vždy o krok napřed. Jako první fakulta v Česku začíná pilotovat využití umělé inteligence ve vzdělávacím procesu. Místo vyučujících budou frontální výklad na přednáškách zajišťovat avataři vytvoření právě umělou inteligencí. Díky  tomu budou mít vyučující více času se věnovat výzkumu či vedení bakalářských a diplomových prací s tím, že budou studentům i nadále k dispozici na cvičeních. Od nového akademického roku 2024/2025 se toto technologické řešení rozšíří na všechny přednášky.

Prvním vyučujícím, který už nyní přenechá své přednášky AI, je docent Petr Habala z katedry matematiky. A nebyl vybrán náhodně. Jeho matematickými předměty musí projít studenti téměř všech bakalářských studijních programů vyučovaných na FEL ČVUT. Takto si na nový způsob výuky bude moci zvyknout co největší skupina studentů.

Aby si ovšem studující nepřipadali ochuzeni o nezaměnitelný styl výuky jednotlivých vyučujících, avataři budou naprogramováni včetně typických hlášek a způsobu vyjadřování našich kantorů. Během jarní pilotáže budou mít studenti a studentky samozřejmě možnost dát zpětnou vazbu na každou proběhlou přednášku, a to vyplněním krátkého online dotazníku na konci hodiny. “Jsem si jist, že se to nějak umlátí,” řekl k inovativnímu řešení doc. Habala.

Kritické myšlení

Vedení fakulty vyzývá studenty a studentky, aby zpětnou vazbu nebrali na lehkou váhu a pomohli dovést tento nový systém k dokonalosti. “Počítáme s tím, že se během pilotáže mohou objevit technické problémy i nepřesnosti v samotném výkladu. Může tedy nastat situace, že se v důsledku student na zkoušku naučí látku chybně. V nadcházejícím zkouškovém období ještě budou studující v těchto případech hodnoceni mírněji a budeme se snažit avatary vyladit,” popsala proděkanka FEL pro nové technologie prof. Elona Tesláková. “Na druhou stranu, jedním z poslání vysoké školy je naučit studenty a studentky přemýšlet kriticky, ne jen slepě šprtat. Do budoucna tedy budou muset studující informace více ověřovat,” doplnila.

Svou prkennost avataři vyvažují korektností

Další výzvou pro AI vývojáře je jistá nepřirozenost, až prkennost, kterou avataři na své publikum mohou zapůsobit. „Vyšlo to najevo při testování. Pracujeme na tom, aby avataři vzbuzovali stejné sympatie, jako je tomu u jejich lidských předobrazů,“ vysvětluje Elona Tesláková. 

Pojí se s tím, ale i neoddiskutovatelné výhody: Avataři vytvoření umělou inteligencí budou za všech okolností profesionální a naprosto korektní. Z jejich úst nikdy nevyjde nevhodná poznámka. To je benefit pro studující, ale i pro fakultu, která tak v rámci prevence odstraní prostor, v němž by k nekorektnímu jednání mohlo dojít.

Níže se můžete podívat, co avatar docenta Habaly zvládne.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk