Novinky

Děkan FEL ČVUT udělil ceny za vynikající disertační práce

Pro zaměstnance a zaměstnankyně Pro uchazeče a uchazečky Pro studenty a studentky

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze udělil Cenu děkana za mimořádnou disertační práci. Za rok 2023 obdrželi cenu tito výzkumníci:

Autoři oceněných prací a jejich školitelé obdrželi čestné uznání děkana a finanční odměnu. Gratulujeme.

Hlavními požadavky pro přiznání ocenění jsou publikace jádra disertační práce v mezinárodních časopisech, citační odezva, oponent disertace z prestižního zahraničního pracoviště. Samozřejmým požadavkem je proto sepsání a obhajoba práce ve světovém jazyce.

Cena děkana za prestižní disertační práci je udělována každoročně.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk