Novinky

Doktorand katedry fyziky Ing. Jan Novotný získal ocenění na prestižní letní škole Kudowa Summer School

Pro studenty a studentky Pro uchazeče a uchazečky Pro zaměstnance a zaměstnankyně

Varšavský Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion tradičně pořádá každé dva roky mezinárodní letní školu fyziky plazmatu a jaderné fúze. V letošním 17. ročníku se podařilo uspět studentovi doktorského programu Aplikovaná fyzika, Ing. Janu Novotnému, který získal v silné mezinárodní konkurenci za svou prezentací Gaseous hybrid X-pinch on a small dense plasma focus device skvělé 3. místo.

Kudowa Summer School “Towards Fusion Energy” je prestižní letní škola, v rámci které studenti absolvují několik pásem přednášek na téma fyziky plazmatu, experimentální diagnostiky a jaderných fúzních konceptů: tokamaků, stelarátorů, laserů a Z-pinče.

“Přednášky jsou vedeny lektory z významných evropských institucí, například Max Planck Institute, Université de Bordeaux, University of York, ITER Organization a řada dalších. Součástí letní školy jsou rovněž prezentace studentských prací, z nichž odborná komise vybere ty nejlepší,” řekl dr. Jakub Cikhardt z katedry fyziky FEL ČVUT, vedoucí doktorské práce Jana Novotného.

„Výzkumu se věnuji od druhého ročníku bakalářského studia a je zaměřen na silnoproudé z-pinčové výboje, kdy zkoumáme různé konfigurace výbojů s cílem získat intenzivní zdroj rychlých neutronů a protonů s energiemi jednotek mega elektronvoltů. V současné době se zabýváme tzv. hybridními X-pinči, kde je výboj omezen dvěma kuželovými elektrodami. Lze tak získat lokalizovaný zdroj energetických nabitých částic, který je možné využít například pro radiografii elektrických a magnetických polí, diagnostické metody hustého plazmatu. V oboru Z-pinčového plazmatu je naše výzkumná skupina průkopníkem této metody,“ uvedl Ing. Jan Novotný, který bere ocenění jako skvělou zpětnou vazbu od zkušenějších kolegů z oboru a čerpá z něj motivaci do do závěrečné etapy doktorského studia.

Ing. Janu Novotnému gratulujeme a přejeme hodně úspěchů při dokončení studia. 
 

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk