Tiskové zprávy

Den otevřených dveří FEL ČVUT: Sedm set středoškoláků se seznámí s technologiemi budoucnosti

Zájemci o studium elektrotechniky a informatiky budou mít opět po roce příležitost seznámit se s technologiemi, které výrazně ovlivní způsob, jakým budeme pracovat, odpočívat či cestovat v následujících desetiletích. Fakulta elektrotechnická (FEL) ČVUT zpřístupní v pátek 2. prosince 2022 během dne otevřených dveří svá pracoviště v Dejvicích a na Karlově náměstí.

Od autonomně řízených formulí, robotů a dronů přes kyberbezpečnost, umělou inteligenci, virtuální realitu a biomedicínu až po telekomunikační sítě, alternativní energetické zdroje či zařízení pro kosmický program. Všechny tyto technologické trendy mohou studenti a studentky na FEL nejen studovat, ale také se zapojit do jejich výzkumu a vývoje. A to neobvykle brzy, už během bakalářského studia. Díky tomu, že fakulta vyniká příznivým poměrem osmi studujících na jednoho vyučujícího, mají vyučující čas a prostor se svým studentům nadstandardně věnovat a rozvíjet jejich znalosti a dovednosti.

Program dne otevřených dveří pro uchazeče a uchazečky o bakalářské studium je připraven tak, aby se mohli seznámit nejen se špičkovými technologiemi v laboratořích, ale také se svými budoucími kolegy z řad vyučujících a studentů a studentek. „Vedle prohlídky pracovišť v našich kampusech v Dejvicích a na Karlově náměstí zájemce čekají prezentace o bakalářském studiu a přijímacím řízení, při kterých budou mít možnost s našimi vyučujícími a studenty osobně probrat, jak vypadá studium jednotlivých studijních programů a jaké jsou možnosti budoucího uplatnění,“ uvedl prof. Petr Páta, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT. 

Tříapůlhodinové programové bloky proběhnou souběžně v Dejvicích a na Karlově náměstí od 8.30 a 13.00 hodin. S ohledem na mimořádný zájem a omezenou kapacitu je kladen velký důraz na organizaci. Studenti se budou po fakultě pohybovat po skupinkách, a je proto potřeba se na den otevřených dveří předem registrovat. V sekci webu Zájem o studium naleznou uchazeči a uchazečky o studium na FEL všechny aktuální informace o přijímacím řízení a studiu.

Atmosféru dne otevřených dveří z prosince 2021 přiblíží video https://www.youtube.com/watch?v=nBsf7Y5waZI&t=17s

Ke stažení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk