Studijní plán

Communications, Multimedia and Electronics - Applied Electronics

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk