Studijní plán

Electronics and Communications - Mobile Communications

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk