Studijní plán

Electronics and Communications - Radio Systems

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk