Studijní plán

Elektrotechnika, energetika a management - Technologické systémy

2. semestr

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk