Správa mobility

V rámci výzkumu zaměřeného na správu mobility se zabýváme všemi fázemi procesu handoveru; od skenování okolních buněk, přes rozhodnutí o provedení handoveru, až po řízení přístupu. Pro zajištění optimalizace a odhadu budoucích vlastností sítě a charakteristik uživatelů využíváme pokročilé prediktikční algoritmy.

Skenování okolních buněk

V oblasti skenování okolních buněk řešíme algoritmy zajišťující optimální skenování buněk potenciálně vhodných pro provedení handoveru. První přístup je založen na dynamické optimalizaci skupiny buněk vhodných ke skenování na základě úrovně SINR přijímané uživateli od jejich obsluhující základnové stanice. Dále se zaměřujeme na maximalizaci využití malých buněk za současného snížení spotřeby energie potřebné pro skenování.

Rozhodnutí o provedení handoveru

Pracujeme na vylepšení efektivity rozhodnutí o provedení handoveru tak, aby nedocházelo ke zbytečným handoverům mezi sousedními buňkami. Soustředíme se především na scénáře s velkým počtem nasazených malých buněk, protože právě ty jsou klíčovou součástí mobilních sítí 5. generace. Naše přístupy se zaměřují na využití adaptivní hystereze nebo odhadu zisku při provedení handoveru.

Rychlý výběr buněk

Naše práce se soustředí také na koordinovanou komunikaci uživatelských zařízení s několika okolními buňkami označovanou jako rychlý výběr buněk (Fast Cell Selection) v síti OFDMA s vysokým počtem nasazených femtobuněk. Pro každý přenosový rámec je vybrána vždy nejvhodnější buňka, která zajistí příjem/vysílání dat od/k uživateli. Tento algoritmus umožňuje snížit počet hard-handoverů a zároveň odstraňuje výpadky připojení způsobených hard-handovery. Součástí algoritmu je také návrh správy koordinovaného vysílání mezi sousedními buňkami.

Řízení přístupu do sítě

V oblasti řízení přístupu do sítě (Call Admission Control) řešíme predikci kvality signálu uživatele ihned po provedení handoveru. Tato predikce je provedena na základě znalosti současné úrovně signálu přijímaného od obsluhující buňky a sousedních buněk. Současně s predikcí mobility uživatele a handoveru jsme schopni efektivně rozhodnout o přijetí uživatele k cílové buňce a snížit tak počet výpadků spojení.

Výzkumné skupiny

5Gmobile

Výzkumné téma

Komunikační sítě

V laboratoři 5Gmobile se zaměřují na výzkum v oblasti současných i budoucích mobilních sítí páté generace a bezdrátových technologií a standardů. Cílem výzkumu 5Gmobile je navrhovat nové přístupy k řešení problémů vyvstávajících s příchodem nových generací mobilních sítí. Soustředí se na zvýšení efektivity přenosu dat při zachování dostupnosti služeb a energetické efektivity sítě.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk