Microwave Photonics

Microwave photonics combines multidisciplinary fields of opticalmicrowave and electrical engineering. Therefore, it must cover the spectrum area from very low frequencies(below 1 kHz) up to hundreds of THz associated with the optical domain. In our team, we mainly focus on characterisationtesting and optimisation of optical components for utilisation in new wireless networks operating in high-frequency bands.  Also, overall systems as radio over fibre (RoF) and radio over free-space optics (RoFSO) are tested to maximise transmission capacity and flexibility under different conditions. We have several running projects and international collaboration on microwave photonics with universities in Southampton and Valencia.

Výzkumné skupiny

Bezdrátová a vláknová optika

Výzkumný tým se zabývá vláknovou optikou, optickou detekcí, vláknovými lasery, šířením optických svazků v zástavbě i uvnitř budov a vlivem atmosféry na bezdrátové optické spoje (free-space optics, FSO) a v neposlední řadě i komunikací ve viditelném světle - visible-light communication (VLC). V současné době je vědecká činnost týmu zaměřena jak na základní výzkum, tak i na spolupráci s průmyslem v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk