Free-space Optics Systems

Free-space optics (FSO) introduces a line-of-sight optical wireless communication (OWC) technology which offers many advantages for modern communication infrastructures including large frequency bandwidth and substantially high available data rates, immunity to electromagnetic interference, license-free spectrum, higher security of transmission due to narrow optical beams etc. Nevertheless, many factors may affect an optical beam causing fluctuations of the received optical signal like a scattering of small particles, beam wandering and scintillation caused by thermal turbulence or atmospheric turbulence, which is the major factor of bit error rate performance degradation.

In our research, we exploit several wireless optical links in the CTU campus connected into a simple network and as well our dedicated turbulent chamber and OWC laboratory. We characterize atmospheric parameters and from that develop behavioural models of atmospheric turbulence. The error performance of the FSO links under turbulences can be significantly improved using diversity techniques, e.g. by employing multiple transmit or receive apertures or by utilization of several relay FSO links (here, we experimentally test both amplify and forward and regeneration and forward techniques).

Our international collaborators include academic research groups from Northumbria UniversityKU LeuvenIndian Institute of Technology Delhi and other teams.

Výzkumné skupiny

Bezdrátová a vláknová optika

Výzkumný tým se zabývá vláknovou optikou, optickou detekcí, vláknovými lasery, šířením optických svazků v zástavbě i uvnitř budov a vlivem atmosféry na bezdrátové optické spoje (free-space optics, FSO) a v neposlední řadě i komunikací ve viditelném světle - visible-light communication (VLC). V současné době je vědecká činnost týmu zaměřena jak na základní výzkum, tak i na spolupráci s průmyslem v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk