Automatizace typové zkoušky asynchronních motorů

V oblasti moderních pohonů s asynchronními motory se v současné době pro zjištění většiny základních parametrů stroje využívá metod umožňujících měření bez úprav stroje. Jejich přesné zjištění je důležité jak pro správnou instalaci pohonu, tak pro matematický model použitelný v regulačních schématech.

Výzkum v této oblasti je v současné době zaměřen zejména na měření a analýzu dynamických dějů v asynchronním motoru, které mohou významně ovlivnit optimální využití asynchronních motorů v moderních pohonech. Výzkumem v této oblasti se laboratoř pohonů na FEL ČVUT zabývá dlouhodobě a v této oblasti spolupracuje s dalšími laboratořemi v ČR.

Výzkumné skupiny

CAT - Počítačová podpora měření

Výzkumné téma

Automatizace

CAT se zabývá aplikacemi automatizovaných řídících a měřících systémů při zkoušení elektrických pohonů, zejména asynchronními motory. Práce zahrnuje i vývoj a testování potřebného softwaru pro sběr a zpracování dat i v dalších oborech od telekomunikací, radiového monitoringu, až po elektrické pohony malých i velkých výkonů. Výsledky vývojových prací jsou aplikovány v průmyslových podmínkách, kde slouží zejména jako nástroje pro vývoj elektrických pohonů a komunikačních zařízení.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk