Automatizace širokopásmových měření anténních diagramů

V rámci dlouhodobé spolupráce s firmou Rohde&Schwarz Praha s.r.o. byla realizována automatizace širokopásmových měření anténních diagramů programem Span_FSx a elektrického pohonu pro natáčení antén pomocí střídavého pohonu MAXON. Program nastavuje přesnou polohu anténního systému s přesností na 0.1° a po nastavení a odměření kmitočtového spektra v požadované šíři, přenese data do počítače, kde je zobrazí v 2D grafu s barevným kódováním naměřené úrovně signálu. Použitý elektrický pohon MAXON je moderní střídavý spínaný pohon s inkrementálním čidlem otáček a převodovkou, napájený z měniče EPOS. Přímé řízení polohy programem je svázáno s měřením spektrální křivky.

Výzkumné skupiny

CAT - Počítačová podpora měření

Výzkumné téma

Automatizace

CAT se zabývá aplikacemi automatizovaných řídících a měřících systémů při zkoušení elektrických pohonů, zejména asynchronními motory. Práce zahrnuje i vývoj a testování potřebného softwaru pro sběr a zpracování dat i v dalších oborech od telekomunikací, radiového monitoringu, až po elektrické pohony malých i velkých výkonů. Výsledky vývojových prací jsou aplikovány v průmyslových podmínkách, kde slouží zejména jako nástroje pro vývoj elektrických pohonů a komunikačních zařízení.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk