Malé pohony všeobecného použití - MAXON

Aplikace malých pohonů a jejich počítačová podpora jsou zaměřeny na výuku v laboratořích. Programy pro výuku regulátorů pro elektrické pohony, nastavování parametrů P-I-D složek a jejich vliv na chod pohonu.

Výzkumné skupiny

CAT - Počítačová podpora měření

Výzkumné téma

Automatizace

CAT se zabývá aplikacemi automatizovaných řídících a měřících systémů při zkoušení elektrických pohonů, zejména asynchronními motory. Práce zahrnuje i vývoj a testování potřebného softwaru pro sběr a zpracování dat i v dalších oborech od telekomunikací, radiového monitoringu, až po elektrické pohony malých i velkých výkonů. Výsledky vývojových prací jsou aplikovány v průmyslových podmínkách, kde slouží zejména jako nástroje pro vývoj elektrických pohonů a komunikačních zařízení.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk