Navigační systém NaviTerier pro zrakově postižené uživatele

Návrh a implementace systému pro navigaci zrakově postižených osob v budovách a exteriérech pomocí mobilního telefonu. Náš systém nevyžaduje žádné specializované technické zařízení. Spoléhá se na mobilní telefony s hlasovým výstupem, které zrakově postižení běžně používají. Navigační systém v principu funguje tak, že pečlivě připravený popis klíčových míst na trase je postupně (po jednotlivých částech) zrakově postiženému zprostředkováván pomocí běžného hlasového rozhraní mobilního telefonu.

Výzkumné skupiny

Human-Computer Interaction Group

Interakce člověka s počítačem (human-computer interaction) je interdisciplinární obor, který se zabývá faktory, které ovlivňují kvalitu a efektivnost interakce uživatele s výpočetními systémy. Výzkumná skupina se zabývá problematikou srozumitelné prezentace informací uživateli i pohodlného vkládání dat pro celou řadu "netradičních" uživatelských skupin: Lidé v mobilním prostředí, starší lidé, zrakově postižení či lidé s problémy s jemnou motorikou v prstech.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk