Výkonová elektronika

Ke zmírnění nedostatku elektrické energie a ochraně životního prostředí zásadním způsobem přispějí výkonové polovodičové součástky (diody, tyristory a tranzistory), které zajistí přechod k vyšším pracovním frekvencím, vyšším provozním přepětím, větším ovládaným výkonům a tím i k potřebným úsporám energie. To vše stimuluje vývoj nových polovodičových technologií, které umožní výrobu součástek s nižšími provozními ztrátami a lepšími užitnými vlastnostmi. Typickou aplikací je rozvod a zpracování energie, řízení trakčních motorů (metro, tramvaje, vlaky, trolejbusy), průmyslových motorů (robotika, vzduchotechnika, apod.) a hybridních motorů v automobilech. Mezi zkoumané součástky patří zejména diody s rychlou komutací (Free Wheeling Diode), IBGT (Insulated Gate Bipolar Transistor) a GCT (Gate Commutated Thyristor), které nás obklopují v zařízeních každodenní potřeby.

Výzkumné skupiny

Polovodičová elektronika - Electron Device Group

Výzkumné téma

Polovodiče

Skupina EDG se zabývá studiem nových polovodičových struktur, jejich návrhem, charakterizací a aplikací. Nyní jsou v zájmu jejího výzkumu polovodičové nanostruktury, spintronické a kvantově vázané struktury, vývoj nových technologií pro výkonovou elektroniku a aplikace vybraných polovodičových součástek.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk