Disciplinární komise 

Kontaktní e-mail: disciplinary@fel.cvut.cz

 

Předseda

Ing. Bc. Radim Špetlík


Akademičtí pracovníci

Členové komise:

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.

 

Náhradníci:

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D.

prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.


Studenti

Členové komise:

Ing. Jan Rimbala

Ing. Bc. Radim Špetlík

 

Náhradníci:

Ing. Martin Horák

Ing. Eva Horynová

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová