Akce

J. Cikhardt: Z-pinče: současný stav ve světě i v ČR [Fyz. čtvrtek]

Termín: 3. 11. 2022
Odkaz: Odkaz na web
Když se řekne Z-pinč, mnoho z nás si jistě představí počátky výzkumu termonukleární fúze nebo imploze válcových struktur z tenkých drátků. Výzkum Z-pinčů však během několika dekád své existence prošel vývojem jak po stránce technické, tak po stránce fyzikální. Moderní silnoproudá impulsní elektronika a pochopení fyziky imploze plazmatu umožnily například dosažení účinné produkce vysoce intenzivních impulsů neutronového a rentgenového záření či vystavit implodovanou hmotu extrémním fyzikálním podmínkám, například tlakům a magnetickým polím, které v pozemských podmínkách lze dosáhnout jen po velmi krátkou dobu. Tím se Z-pinčový výzkum stal zajímavým nejen pro jadernou fúzní energetiku, ale i pro řadu jiných vědních oborů. V závilosti na aplikaci se v současné době můžeme setkat s širokou škálou různorodých implozních zátěží včetně vícestupňových systémů založených na dynamicky vstřikovaném předionizovaném plynu. V této přednášce si povíme něco o současném Z-pinčovém výzkumu jak na domácí půdě, tak ve světě.

03.11.2022

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk