Akce

Trustless Computing, Web3, and Zero-Knowledge

Termín: 5. 12. 2022
Odkaz: Odkaz na web
Přijďte na přednášku z cyklu Informatické večery. Filip Široký, odborník na strojové učení a dříve vědec z CERNu, pohovoří o problematice Web3. Rozvine myšlenku, že nejnovější poznatky z oblasti distribuovaných výpočetních systémů a zero-knowledge kryptografie změní způsob, jakým mezi sebou interagujeme. Prozradí také, k čemu je blockchain dobrý a jak vypadá budoucnost internetu.

05.12.2022

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk