Akce

Habilitační přednáška (Antonio Cammarata, PhD.)

Termín: 10. 5. 2023
Odkaz: Odkaz na web
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma: Směrem k univerzálnímu rámci pro popis a kontrolu tření v atomovém měřítku (Towards a universal framework to describe and control atom-scale friction)

10.05.2023, 13.00 - 14.00, T2:D3-209, prezenční formou

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk