Akce

Staň se na den částicovým fyzikem (Hledání podivných částic na experimentu ALICE na LHC)

Termín: 23. 2. 2024
Odkaz: Odkaz na web
Akce je pro studenty středních škol, pořádána Katedrou fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR v.v.i., Mezinárodní skupinou pro popularizaci částicové fyziky IPPOG, Evropskou fyzikální společností EPS a CERNem.

Účastníci semináře analyzují reálná data z experimentu ALICE na urychlovači LHC v CERN, případně data z observatoře Pierre Auger v Argentině. Vyzkouší si postupy, které doprovázejí zkoumání základních vlastností hmoty a objevy nových částic. Seznámí se s hlavními myšlenkami kvantové mechaniky a modely popisující mikrosvět.

Dopoledne probíhají přednášky z částicové fyziky, po společném obědě pak praktické cvičení v počítačové učebně. V daný čas se pak prostřednictvím videokonference spolu s ostatními univerzitami připojíme na pracoviště v CERNu / Pierre Auger a porovnáme svoje výsledky. Letos se účastní také univerzity z: Trieste, Heidelberg, Pavia, Cagliary, Braga.

International Particle Physics Masterclasses na FJFI ČVUT pořádáme s podporou CERN-CZ, BNL-CZ, Pražské Pobočky JČMF a Pražské sekce EPS Young Minds.

23.02.2024, FJFI ČVUT, Břehová 7, Praha 1, online: https://mc.casticova-fyzika.cz/

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk