Akce

Kolokvium FJFI: Plovoucí jaderná zařízení a výzvy pro mezinárodní jaderné právo

Termín: 17. 4. 2024
Odkaz: Odkaz na web
Přednášet bude prof. JUDr. Jakub Handrlica, DSc. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Anotace: V listopadu 2023 se na půdě MAAE ve Vídni konalo mezinárodní sympózium, věnované perspektivám plovoucích jaderných zařízení. V celé řadě států je v současnosti s nasazením těchto zařízení uvažováno jako o jednom ze scénářů jejich energetické strategie. Plovoucí jaderná zařízení mohou přitom sloužit nejenom pro účely zásobování těžebních komplexů elektrickou energií, ale také pro účely desalinizace mořské vody, výroby vodíku atd. Diskuse o nasazení těchto technologií jsou v současnosti s různou mírou intenzity vedeny v Číně, Indonésii a v Singapuru. Inovace v této oblasti vyvíjejí i firmy v USA, v Kanadě a v Dánsku. Je mezinárodní právo, upravující mírové využívání jaderné energie, připraveno na budoucí nasazení těchto technologií? Přednáška se bude - i s ohledem na závěry výše uvedeného mezinárodního sympózia - věnovat hledání odpovědi na tuto otázku.

17.04.2024, 16.00 - 17.30, FJFI ČVUT, Břehová 7, Praha 1

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk