Mediatéka

Void 2024

Void* je primárně určený pro studenty druhých ročníků bakaláře a prvního ročníku magistra OI, KYRu, SITu a BIO, ale vítáni jsou všichni. A co od akce čekat? Kromě toho, že zjistíte, jaký výzkum se ve škole dělá, budete mít možnost domluvit si téma závěrečné práce, semestrálního projektu, letní stáže nebo dokonce částečného úvazku.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk