Novinky

V rámci obranné spolupráce V4 se v Maďarsku představil i autonomní robot FEL ČVUT

V první polovině června proběhl v Inovačním centru univerzity v maďarském Debrecíně V4 Innovation Challenge Day, tedy Den inovačních výzev V4 s podtitulem Military Autonomous Systems, Vojenské autonomní systémy.

Díky iniciativě Ministerstva obrany se ho za Českou republiku účastnil tým z Fakulty elektrotechnické ČVUT, který tu představil svého kolového robota se systémem autonomní navigace.

Visegrádské skupině předsedá v současné chvíli Maďarsko a z této pozice podporuje optimální spolupráci mezi všemi zeměmi čtyřky mimo jiné i v oblasti obranné spolupráce.  Ve dnech 13. až 15. června se v maďarském Debrecínu konalo jednání náčelníků generálních štábů armád zemí V4, v jehož rámci proběhl i V4 Innovation Challenge Day zaměřený na výzvy autonomního řízení.

Resort obrany si velice dobře uvědomuje dopad rozvoje a šíření nastupujících a přelomových technologií, mezi něž patří i autonomní systémy řízení. Nejpokročilejší výzkum v těchto technologických oblastech v současnosti probíhá v soukromém sektoru a na univerzitních výzkumných pracovištích. Pro budoucí technologický rozvoj Armády ČR, jenž bude vycházet z reálné aplikace výsledků průlomového výzkumu do praxe, je spolupráce s vědeckými kapacitami klíčová. Ministerstvo obrany ČR se proto snaží propojovat se špičkovými vědeckými pracovišti a výzkumníky a aktivně tyto vztahy rozvíjet.

Kolový robot z FEL ČVUT

A právě V4 Innovation Challenge Day se stal skvělou příležitostí umožňující nejen testování pokročilých technologií v prostředí simulovaného bojiště. Zejména pomohl sblížit a propojit oblast obrany a civilního výzkumu. Navíc podpořil výměnu zkušeností z výzkumu a vývoje v oblasti bezosádkových systémů mezi státy Visegrádské čtyřky.

V Debrecíně se vedle týmů z Maďarska a Slovenska představil díky iniciativě Ministerstva obrany i robotický tým pod vedením prof. Faigla. Týmy soutěžily v pohybu a navigaci terénem za omezené viditelnosti. Na dráze panovala hustá mlha a kolový robot měl za úkol v co nejkratším možném čase zcela autonomně, bez zásahu operátora, prozkoumat dané prostředí a lokalizovat objekty zájmu.

„Náš robot projel dráhu tak, že se snažil prostředí prozkoumat co nejefektivněji. Nepatří mezi nejrychlejší, zato však funguje spolehlivě v různých prostředích a při různých scénářích,“ upřesnil zvolený postup prof. Jan Faigl, vedoucí laboratoře výpočetní robotiky Centra umělé inteligence na katedře počítačů FEL ČVUT, a dodal: „Po krátkém testování a přizpůsobení našeho systému zpracování senzorických dat jsme měli radost, že už během prvního soutěžního nasazení robot misi úspěšné zvládl. Získaná data jsme následně analyzovali, systém naladili ještě lépe a autonomní průzkumnou misi tak několikanásobně zrychlili.“

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk